Archive:PIB-ul la nivel regional - Statistics Explained

Puterea din diferite puncte de vedere

Principalele rezultate statistice PIB-ul regional per locuitor în Harta 1 prezintă PIB-ul per locuitor ca procent din media UE de 25 SPC pentru Uniunea Europeană, Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia, care, după o lungă întrerupere, a furnizat din nou date pentru anii de referință —06 în cadrul Programului de transmitere a datelor conform Sistemului european de conturi naționale și regionale ESA Regiunile din jurul anumitor capitale, Madrid, Paris, Praga și Bratislava, intră, de asemenea, în această categorie.

Regiunile mai sărace sunt concentrate în periferia sudică, sud-vestică și sud-estică a Uniunii, în Germania de Est și în noile state membre, Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia. Analiza detaliată a datelor în prezentul capitol nu cuprinde Turcia, deoarece datele disponibile cuprind serii de timp care vizează perioade doar până înadică cu doi ani de referință mai puțin decât pentru alte țări.

Prin urmare, factorul multiplicativ dintre cele două extreme ale distribuției are valoare de 13, Totuși, Praga și Bratislavský kraj trebuie să fie considerate ca excepții în ceea ce privește regiunile din noile state membre.

Doar un sfert din aceste regiuni se află în țările UEîn timp ce trei sferturi se află în noile state membre, Croația puterea din diferite puncte de vedere fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

#2.6: Ce ascund previziunile lui Elon Musk? - cu A. Singurov, Max și Oreste - Imunocube - Torser

Cu excepția departamentului francez de peste mări Guyana, toate aceste regiuni sunt situate în noile state membre, Croația sau fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. Încel mai mare PIB per locuitor a fost de peste două ori mai mare decât cel mai mic, în 13 din cele 23 de țări examinate aici cu mai multe regiuni NUTS 2. Cele mai mari diferențe regionale sunt în Turcia, unde factorul multiplicativ are valoarea de 4,9 între cele mai mari și cele mai mici valori, iar în Regatul Unit și România, acest factor este de 4,8 și 3,9, respectiv.

Cele mai mici valori sunt în Slovenia, Irlanda și Suedia, valoarea factorului fiind 1,4, 1,6 și 1,6. Diferențe regionale moderate între PIB-urile per locuitor adică factori mai mici de 2 între cele mai mari și cele mai mici valori se constată doar în statele membre ale UE, plus Slovenia și Croația.

puterea din diferite puncte de vedere vederea bătrânilor

În toate noile statele membre, în Croația și în câteva state membre ale UE, o parte importantă a activității economice este concentrată în regiuni care includ capitala. În consecință, în 18 dintre cele 23 de țări incluse aici, în care există mai multe regiuni NUTS 2, aceste regiuni sunt, de asemenea, cele cu cel mai mare PIB per locuitor. Totuși, o comparație a valorilor extreme între și arată că tendințele în UE au fost destul de diferite de cele din noile state membre.

Archive:PIB-ul la nivel regional

În timp ce diferența dintre valorile regionale extreme acuitatea vizuală corectată este noile state membre și Croația este puterea din diferite puncte de vedere creștere în cele mai multe cazuri, aceasta este în scădere în una din două țări aparținând grupului UE Regiunile dinamice din punct de vedere economic, ale căror PIB per locuitor a crescut cu mai mult de 3 puncte procentuale în comparație cu media UE, sunt prezentate în verde.

Prin contrast, regiunile mai puțin dinamice cele cu o scădere de mai mult de 3 puncte procentuale a PIB-ului per locuitor față de media UE sunt prezentate în portocaliu și roșu.

Harta arată că dinamismul economic este cu mult mai mare decât media în zonele periferice sud-vestice, estice și nordice ale UE, nu doar în țările UE, dar în special în noile state membre, Croația și anumite regiuni din Turcia. Printre statele membre ale UE, o creștere puternică este în mod deosebit evidentă în Spania, părți din Țările de Jos și Grecia, precum și nordul Finlandei și Suediei. Pe de altă parte, o creștere slabă, care a început cu mai mulți ani în urmă, persistă în mai multe țări din UE Italia și Franța au fost în mod special puternic afectate.

Nici măcar o singură regiune nu a atins rata medie de creștere a UE în perioada de opt ani — De asemenea, performanța a fost slabă într-un număr de regiuni din Germania, Portugalia, Suedia și UK. Irlanda este un puterea din diferite puncte de vedere special. Ca urmare a crizei economice și financiare, ambele regiuni NUTS 2 au scăzut la nivelul dinadică cu 15 puncte procentuale, în cursul anului Dintre noile state membre, excluzând regiunile-capitală foarte dinamice, statele baltice, România, Slovacia, Republica Cehă și majoritatea regiunilor din Polonia au cunoscut o creștere semnificativ peste medie.

Croația și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei au avut, de asemenea, o creștere economică peste medie în perioada de opt ani — O analiză mai aprofundată a celor mai dinamice regiuni arată că 41 dintre regiunile UE au depășit media UE cu peste 10 puncte procentuale; dintre acestea, 24 se află în noile state membre.

Cele 10 regiuni cu cea mai rapidă creștere sunt dispersate în nouă state membre ale UE. Printre aceste 10, există cinci regiuni-capitală în noile state membre.

Cele trei regiuni din țări UE din acest grup compus din primii 10 Luxemburg, Groningen în Țările de Jos și Inner London pot fi toate considerate cazuri speciale. Regiunea care nu cuprinde o capitală și care a avut cea mai puternică creștere economică din noile state membre a fost regiunea Vest Româniaunde PIB-ul per locuitor în SPC a crescut cu 23,8 puncte procentuale față de media UE între și Viziune distorsionată 3 capătul inferior al curbei de distribuție, există o concentrare clară: dintre cele 34 de regiuni în care PIB-ul per locuitor a scăzut cu mai mult de 10 puncte procentuale sub media UE, 13 sunt în Italia, șase în Franța, cinci în UK și patru în Germania.

Examinări mai aprofundate ale noilor state membre reflectă un rezultat îmbucurător și anume, între șinumai o regiune Malta cu — 5,8 puncte procentuale a scăzut, în comparație cu media UE Procesul de recuperare puterea din diferite puncte de vedere decalajului în noile state membre a fost de ordinul a 1,7 puncte procentuale per an între șiîn comparație cu media UE.

Înperformanța a fost în mod deosebit puternică, de 2,7 puncte procentuale. Acest fenomen poate fi explicat parțial prin faptul că criza economică și financiară a afectat în primul rând statele membre din grupul UE, dintre care unele, cum ar fi Irlanda, Italia și Danemarca, erau deja în recesiune în Pe de altă parte, dintre noile state membre, doar Estonia și Letonia au avut deja rate negative de creștere ale volumelor îniar efectele depline ale crizei au devenit aparente doar în Datele inițiale disponibile cu privire la anumite state membre pentru și sugerează că recesiunea economică a afectat zonele rurale și zonele rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice mai puțin sever decât regiunile cu PIB mare per locuitor sau cu dependență mare de export sau turism.

Cele mai mari diferențe au fost observate în Țările de Jos, România, Slovacia și Regatul Unit, în care au existat diferențe de performanță de peste 40 de puncte procentuale față de media UE în ceea ce privește PIB-ul per locuitor între 6 dioptrii acuitatea vizuală cu cea mai rapidă și cele cu cea mai lentă creștere. Țările cu cele mai mici diferențe între regiuni au fost Irlanda, Slovenia, Danemarca și Finlanda, cu diferențe de performanță regională între 2 și 9 puncte procentuale.

Atât în noile state membre și cât în țările UE, diferențele semnificative între tendințele regionale au fost, în principal, rezultatul creșterii dinamice în regiunile-capitală.

Cu toate acestea, astfel cum arată valorile pentru Slovenia 6 puncte procentuale și Polonia 14 puncte procentualedatele disponibile nu confirmă ipoteza că diferențele majore de creștere economică la nivel regional sunt o caracteristică tipică a noilor state membre.

Separația puterilor - Wikipedia

Datele arată, de asemenea, că regiunile cu cele mai mic PIB per locuitor au înregistrat progrese semnificative. Între șiregiunile Nord-Est și Sud-Muntenia ambele în România au recuperat 11 și 18 puncte procentuale, iar Yuzhen tsentralen Bulgaria 9 puncte procentuale în comparație cu media UE Se realizează progrese în privința convergenței Această secțiune abordează problema dacă convergența între regiunile din UE a înregistrat progrese de-a lungul perioadei de opt ani — Convergența regională a PIB-ului per locuitor în SPC poate fi evaluată în diferite moduri, în funcție de datele furnizate Eurostatului de către institutele naționale de statistică.

puterea din diferite puncte de vedere miopie 16 ani

Cea mai simplă metodă este de a măsura diferența dintre cele mai mari și cele mai mici valori. Prin această metodă, diferența s-a redus de la un factor de 17,2 în la 13,2 în Principalul motiv pentru această convergență clară a fost o creștere economică mai rapidă în Bulgaria și România. Cu toate acestea, deoarece prin această metodă se utilizează doar valorile extreme, este evident că majoritatea variațiilor între regiuni nu sunt luate în considerare. Aceasta ia în considerare diferențele în raport cu media națională în toate regiunile NUTS 2 pentru fiecare țară în parte, ponderată în raport cu populația regională.

Graficul 2 compară valorile dispersiei la nivel regional NUTS 2 pentru și ; ordinea țărilor respectă valorile ierarhizate în În primul rând, o tendință descendentă este evidentă, adică o scădere a dispersiei regionale pentru UE în ansamblu. O examinare a tendințelor individuale ale țărilor relevă diferențe clare între anumite grupuri de state membre. În primul rând, cele mai multe țări din grupul UE au o dispersie mai mică decât noile state membre. În plus, valorile pentru țările UE sunt, în general, în scădere, întrucât ele cresc în mod considerabil în unele dintre noile state membre.

Separația puterilor

Astfel, este evident că procesul de redresare economică în noile state membre a fost însoțit îndeaproape de creșterea diferențelor regionale. Aceasta permite calcularea proporției din populație care trăiește în regiuni mai prospere sau mai puțin prospere și observarea modului în care această proporție a variat în timp.

Aceasta corespunde unei creșteri de aproximativ 51 de milioane de locuitori. Aceste regiuni sunt locuite de 19,6 milioane de persoane sau aproximativ 3. Acest fapt demonstrează puternicul proces de recuperare a decalajelor care este în curs de desfășurare în Bulgaria și România.

puterea din diferite puncte de vedere chirurgie astigmatism și miopie

Sursele şi disponibilitatea datelor Ce este produsul intern brut regional? Ca regulă, dezvoltarea economică a unei regiuni este exprimată în termeni de produs intern brut PIB al acesteia. Acest indicator este utilizat frecvent și ca bază pentru comparații între regiuni. Dar exact ce anume înseamnă el și cum pot fi comparate regiuni cu dimensiuni și monede diferite?

O comparație care să aibă semnificație poate fi realizată doar prin compararea PIB-ului regional cu populația regiunii în cauză. Acesta este punctul în care distincția între locul de muncă și locul de reședință devine semnificativă.

puterea din diferite puncte de vedere la ce vârstă viziunea 1

PIB măsoară valoarea activității economice realizate în interiorul granițelor naționale sau regionale, indiferent dacă aceasta era atribuibilă persoanelor angajate rezidente sau nerezidente. Prin urmare, utilizarea PIB-ului per locuitor este firească numai în cazul în care toate persoanele angajate implicate în generarea PIB-ului sunt totodată rezidenți ai regiunii în cauză.

În zonele cu un număr mare de navetiști, PIB-ul regional per locuitor poate fi extrem de mare, în special în centre economice precum Londra Regatul Unit sau Viena AustriaHamburg GermaniaPraga Republica Cehă sau Luxemburg, fiind relativ mic în regiunile învecinate, chiar dacă venitul primar al gospodăriilor populației din aceste regiuni este foarte mare.

Prin urmare, PIB-ul regional per locuitor nu ar trebui să fie considerat întinerire divină vindecarea vederii cu venitul primar regional.

PIB-ul regional se calculează în moneda țării în cauză. Pentru a face ca PIB-ul să fie comparabil între țări, este convertit în euro, folosind rata de schimb medie oficială pentru respectivul an calendaristic.

Cu toate acestea, ratele de schimb nu reflectă toate diferențele de preț între țări. Pentru a compensa aceasta, PIB-ul este convertit folosind factori de conversie, cunoscuți ca paritățile hipermetropie miopie pe scurt de cumpărare PPCla o monedă comună artificială, numită standardul puterii de cumpărare SPC.

Aceasta face posibilă compararea puterii de cumpărare a unor monede naționale diferite. Paritățile puterii de cumpărare și comparațiile internaționale ale volumelor Diferențele internaționale ale valorilor PIB-ului, chiar după transformare prin intermediul ratelor de schimb într-o monedă comună, nu pot fi atribuite exclusiv diferitelor volume de bunuri și servicii.

Ratele de schimb reflectă mulți factori legați de cerere și ofertă de pe piețele valutare, precum comerțul internațional, previziunile inflației și diferențele dintre dobânzi.

Instrument optic

Prin urmare, convertirile prin intermediul ratelor de schimb au utilizare limitată în cazul comparațiilor internaționale. Pentru a obține o comparație mai exactă este esențial să se utilizeze rate de conversie speciale, care elimină efectul diferențelor de puterea din diferite puncte de vedere dintre țări.

puterea din diferite puncte de vedere vederea roșie a ochilor

Paritățile puterii de cumpărare sunt rate de conversie monetară de acest tip, convertind date economice exprimate în monede naționale într-o monedă artificial comună, numită standardul puterea din diferite puncte de vedere de cumpărare SPC.

Prin urmare, PPC-urile sunt utilizate pentru a converti PIB-ul și alte agregate economice de exemplu, cheltuielile de consum pentru anumite grupuri de produse din diferite țări în volume de cheltuieli comparabile, exprimate în SPC. De la introducerea monedei euro, prețurile pot fi acum, pentru prima oară, comparate direct între țările din zona euro. Cu toate acestea, moneda euro are putere de cumpărare diferită în țări diferite din zona euro, în funcție de nivelul prețurilor naționale.

Prin urmare, PPC-urile trebuie să fie utilizate în continuare pentru a calcula agregate de volume pure în SPC pentru statele membre din zona euro. Pentru studierea evoluției prețurilor este utilizat un coș de bunuri și servicii comparabile.

  1. Percepția acuității vizuale
  2. Archive:PIB-ul la nivel regional - Statistics Explained
  3. Instrument optic - Wikipedia

Acestea sunt astfel selectate încât să reprezinte întreaga gamă de bunuri și de servicii, luând în considerare structurile de consum diferite în țări diferite. Rapoartele puterea din diferite puncte de vedere ale prețurilor la nivel de produs sunt agregate în PPC-uri pentru grupe de produse, apoi pentru consumul global și, în cele din urmă, pentru PIB. Pentru a avea o valoare de referință pentru calcularea PPC-urilor, de obicei este aleasă o țară care este utilizată ca țară de referință și căreia i se atribuie valoarea 1.

Pentru Uniunea Europeană, alegerea unei singuri țări ca bază a părut inadecvată. Prin urmare, SPC este unitatea monetară comună artificială de referință utilizată în UE pentru a exprima volumul agregatelor economice în vederea comparațiilor spațiale în termeni reali.

Din păcate, din motive de cost, nu va fi posibil în viitorul previzibil să se calculeze ratele de conversie monetară regionale. În ceea ce privește distribuția, utilizarea SPC în locul monedei euro are un efect de atenuare, deoarece regiunile cu un PIB per locuitor foarte mare au, în general, și niveluri de prețuri relativ mari.

Dispersia PIB-ului regional per locuitor Începând cuEurostat a calculat un nou indicator derivat care înregistrează diferențele dintre PIB-urile regionale per locuitor și media națională și le face comparabile între țări. Valoarea dispersiei PIB-ului per locuitor este zero în cazul în care valorile PIB-ului regional per locuitor sunt identice în toate regiunile țării sau zonei economice cum ar fi UE sau zona euro și ea va arăta, în condițiile în care toți ceilalți factori sunt egali, o creștere dacă diferențele dintre PIB-urile per locuitor pe regiuni cresc.

puterea din diferite puncte de vedere forum de chirurgie de corecție a vederii

Context PIB-ul este un indicator important al activității economice și al creșterii într-o regiune. El este utilizat pentru a compara statele membre ale UE și este esențial pentru a stabili o gamă largă de politici, cum ar fi măsura în care un stat membru ar trebui să contribuie la bugetul UE.

De exemplu, mediile pe trei ani ale PIB-ului sunt deosebit de importante deoarece ele sunt utilizate pentru a se decide care sunt regiunile eligibile pentru a beneficia de asistență din fondurile structurale ale Uniunii Europene. Informații suplimentare Eurostat.