Pieţele vieneze

Aici și acum și vedere

Conținutul

  aici și acum și vedere

  Alineatul 3 se abrogă. Alineatul 4 va avea următorul cuprins: 4 În cazul personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenită în anul se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada 1 ianuarie decembrie de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul și cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie decembrie La articolul 86 alineatul 2litera c se modifică și va avea următorul cuprins: c începând cu anul valoarea prevăzută la lit.

  Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  aici și acum și vedere

  La articolul 86, alineatele 3 - 8 se abrogă. Sumele rămase în sold pentru facilități transport studenți pot fi utilizate în anii următori și pentru acordarea de burse pentru studenți. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

  aici și acum și vedere

  Finanțarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de vaccinare împotriva COVID în România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. IX, dar nu mai târziu de 15 martie

  Terapie Terapia cognitiv-comportamentală este una dintre punctele mele forte. Conform terapiei comportamentale, viețile noastre sunt modelate prin procese de învățare. Experiențele bune și rele consolidează sau slăbesc comportamentul. Terapia comportamentală susține ca odată ce o persoană "a învățat" comportamente greșite, tot la fel le poate "dezvăța".