Viziune / Misiune / Valori

Viziune cu trei componente

Conținutul

  viziune cu trei componente tabel de mărire

  Academia Română, prin institutele și centrele sale de cercetare științifică economică, prin echipele de cercetători dedicați, reprezintă instituția de cel mai înalt potențial și prestigiu din România în domeniul cercetării științifice fundamentale privind știința, teoria, instituțiile, sistemele, mecanismele și activitățile economice.

  Școala post-doctorală academică în economie SpDAE constituie cea de-a doua componentă a structurii instituționale denumite Școala de înalte studii doctorale, din cadrul Academiei Române.

  viziune cu trei componente Graficul de vizualizare al lui Podbelsky

  Misiunea Școlii post-doctorale academice în economie SpDAE se referă la modalitățile, mecanismele, politicile și resursele prin care este atinsă ținta stabilită în viziune. În mod concret, misiunea este descrisă de lista obiectivelor de etapă care, o dată îndeplinite în mod convergent și consistent, conduc la atingerea țintei stabilite.

  viziune cu trei componente pierderea acută a vederii la ambii ochi

  Kirițescu", în topul cercetării științifice economice naționale, îndeosebi la nivelul cercetării de tip fundamental, și includerea lor în peisajul recunoscut al cercetării fundamentale economice la nivel european și mondial; perfecționarea și diseminarea instituționalizată a principiilor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de cercetare științifică post-doctorală în domeniul economic.

  Școala post-doctorală academică în economie vizează dezvoltarea, perfecționarea și rafinarea tuturor celor trei componente ale conceptului de competență așa cum este acesta definit la nivelul Uniunii Europene : cunoștințe în domeniul cercetării științifice economice fundamentale knowledgeaptitudini în cercetarea științifică economică post-doctorală skillsatitudini în fața provocărilor științifice care vin atât din logica internă a științei economice cât și din necesitățile sociale de analiză, evaluare și soluționare attitudes.

  Valorile susținute de Școala post-doctorală academică în economie se hipermetropie înfometată la cea de-a treia viziune cu trei componente a conceptului de competență și anume la atitudini.

  viziune cu trei componente care este viziunea unei buzova

  În acest sens, valorile promovate, apărate și implementate de Școala post-doctorală academică în economie urmăresc formarea de atitudini la cercetătorii care sunt doctori în economie, atitudini care să conducă atât la performanță profesională cât și la rectitudine deontologică în procesul de cercetare post-doctorală.