Liceul Teoretic Brezoi - Viziune și misiune

Elevi cu viziune bună

Elevi cu viziune largă Elevi cu viziune bună Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Liceului Teoretic Brezoi la elevi cu viziune bună de secol XXI se poate exprima sintetic astfel: Liceul Teoretic Brezoi promovează un învăţământ de calitate, adaptabil la nevoile de educaţie ale tuturor, la toate nivelurile şi formele sale.

elevi cu viziune bună vreau o vedere buna

În câți pixeli este viziunea acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor elevi cu viziune bună comunităţii locale, educaţia oferită în Liceul Teoretic Brezoi urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii. Misiunea Liceul Teoretic Brezoi Misiunea Liceului Teoretic Brezoi reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate.

Această misiunea va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.

elevi cu viziune bună lecție audio despre restaurarea vederii

Elevi cu viziune bună elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare. Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

elevi cu viziune bună viziune și astigmatism

Misiunea Liceului Teoretic Brezoi este aceea de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite - adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.

Profilului moral şi acţional al unui absolvent al Liceului Teoretic Brezoi, este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

elevi cu viziune bună astigmatism sau hipermetropie

Acestea sunt: Judecata înţeleaptă— a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi toxoplasma și vederea stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.

Viziue, Misiune, Valori — Aspire Teachers Viziunea și misiunea Cine suntem Avenor College este o instituție educațională non-profit, o școală internațională bilingvă ancorată în cultura românească. Hipermetropie după vârstă Integritatea — a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Account Options

Toleranţa— însuşirea acestei valori constă în acceptarea, respectul şi aprecierea diversităţii; Curajul— a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă Bunătatea — a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. Perseverenţa— a elevi cu viziune bună consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale Respectul — a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea — a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

elevi cu viziune bună îmbunătățiți medicația pentru miopie

Autodisciplina — a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. Bun venit.

TIPURI DE ELEVI IN PRIMA LUNA DE SCOALA