Misiune, viziune, strategie | Alewijnse

Viziune la 57 de ani, Viziune, Misiune și Valori

Conținutul

viziune la 57 de ani ce vitamine pentru picături de vedere

Viziunea urbanistică a primarilor actuali din București, primar general și de sectoare, este una segregaționistă și retrogradă. Există două viziuni asupra dezvoltării urbanistice a Bucureștiului.

viziune la 57 de ani dualitatea vederii

Viziunea integraționistăcare tratează orașul ca un tot unitar, aflat într-o dinamică diferențiată, pe "arii de dezvoltare", arie care este subsumată ori poate transcende viziune la 57 de ani administrativă a sectorului, unul sau mai multe, și care trebuie reglementat urbanistic în acest spirit prin PUG detaliat, PUZ-uri doar pe "arii de dezvoltare" iar PUZ-urile parcelare interzise prin legea urbanismului București.

Viziunea segregaționistăcare tratează orașul drept o sumă de 6 orașe mai mici — sectoarele administrative — și care se reglementează urbanistic printr-un PUG generalist, PUZ-uri Coordonatoare de sector în detaliu, care interzic elaborarea de PUZ-uri parcelare pe o perioadă limitată de timp, de exemplu, 5 ani, după care începe din nou, activitatea derogatorie accelerată.

viziune la 57 de ani gimnastică pentru ochi îmbunătățirea hipermetropiei vederii

Eu, ca cetățean implicat activ în viața cetății, sunt în partea viziunii integraționiste care este o condiție necesară dar, desigur, nu suficientă de dezvoltare durabilă și sustenabilă a Bucureștiului, adaptată continuu provocărilor viitorului, capabilă să agrege resurse financiare, umane, de cunoaștere și de management într-un mod eficient și eficace. Viziunea segregaționistă este viziunea actualei echipe PSD formată din primarul general și cei șase primari de sectoare care, părerea mea, sacrifică dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Bucureștiului, ca un tot unitar, pe termen mediu și lung, unor interese punctuale, pe termen scurt și foarte scurt, conducând, în final, la crearea unei aglomerații urbane formată din 6 orașe înghesuite unul în altul, incoerente dpdv urbanistic, cu risipă accentuată de resurse care conduc la o scădere accelerată și continuă a calității vieții locuitorilor din cele 6 entități.

Această viziune este în totală contradicție cu o viitoare reformă administrativă a Bucureștiului chemată să rezolve actuala împărțire administrativă în 6 sectoare ca una complet revoluta.

Viziunea integraționistă este una progresistă în timp ce viziunea segregaționistă este una retrogradă.

viziune la 57 de ani îmbunătățirea vederii prin exercițiu

De ce parte se află șeful de proiect al noului PUG București, prof. Dacă viziune plus 1 75 aprobă sau nu, fiindcă lucrurile s-au schimbat în timp, în acești ani, ani cât a stagnat povestea.

viziune la 57 de ani verificare viziune de masă online