Articole recente

Viziune de simulare

Conținutul

  miopia 3 dioptrii este cât de mult

  Professor habil. Articolul oferă o soluție original ca răspuns la o interogație structural a abordării absorbției într-un context economic concret al anticipării absorbției fondurilor europene în România, în cadrul celui de-al doilea exercițiu bugetar multianual al Uniunii Europene Introducerea sintetizează noțiunile și metodele valorificate practic cu ajutorul unor pachete de programe aplicate original, în timp ce secțiunea principală a articolului subliniază creativitatea sau inovativitatea soluției correlative și structurale oferite.

  Câteva remarci finale descriu avantajele aplicării corelative a simulării scenarizate prin metoda Monte Carlo cu metoda Solver de o manieră structurală, în anticiparea absorbției fondurilor Uniunii Europene.

  test de vedere orbire a culorii

  Cuvinte cheie: simulare, scenarizare, metoda Monte Carlo, metoda Solver, absorbție financiară. The present article provides an original solution in response to a structural questioning of the absorption approach in a concrete economic context of anticipating the absorption of European funds in Romania during the second multiannual budget term of the European Union The introduction synthesizes the concepts and methods exploited practically with the help of a set of software packages, applied viziune de simulare an original manner, while the main section of the article emphasizes the creativity or the innovativeness of the correlative and structural solution offered.

  Some final remarks describe the advantages of the correlative application of the scenario simulated Monte Carlo method with the Solver method in a structural manner, anticipating the absorption of EU funds.

  modul în care citramona afectează vederea

  Key words: simulation, scenario, Monte Carlo method, Solver method, financial absorption.