Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR 7 viziune așa cum vede o persoană

Îmbunătățește cercetarea viziunii. Îmbunătățește cercetarea viziunii Găsiți scrisori pentru vedere

Nu numai că Europa trebuie să investească mai mult în cercetare, ci trebuie să investească mai eficient dacă dorește să își vadă împlinită viziunea viziunea eliminată dezvoltarea echilibrată și durabilă, care să combine creșterea și competitivitatea economică cu niveluri ridicate de calitate a vieții și a mediului în care trăim și care să asigure eficacitatea UE în beneficiul cetățenilor tuturor statelor membre.

Strategia de la Lisabona a recunoscut acest lucru prin stabilirea ca obiectiv cel mai urgent a tranziției către societatea bazată pe cunoaștere - în centrul căreia se află știința, tehnologia și inovația - și prin apelul lansat pentru investiții mai multe și mai eficiente în cercetare.

Pentru a reuși, Europa trebuie să își reînnoiască eforturile.

Înainte de toate, Europa trebuie să fie pregătită să abordeze în mod curajos și novator modul în care organizează cercetarea. Noua inițiativă propusă — respectiv programarea în comun — marchează o schimbare în cooperarea europeană din domeniul cercetării.

Programarea în comun propune un mecanism voluntar pentru revitalizarea parteneriatului între statele membre, bazat pe principii clare și guvernanță transparentă la nivel înalt.

Prin consolidarea cooperării între cei care elaborează și gestionează programe de cercetare, noua abordare vizează să sporească eficiența și impactul finanțării cercetării din fonduri publice la nivel național în domenii strategice. Programarea în comun vizează în primul rând programele de cercetare finanțate din fonduri publice, ceea ce înseamnă cooperarea între instituțiile publice.

Prin urmare, natura acesteia este diferită îmbunătățește cercetarea viziunii cooperarea public-privat, concretizată în inițiative de genul Inițiativelor tehnologice comune [1]. Cu toate acestea, industria — îmbunătățește cercetarea viziunii alte părți interesate — ar trebui să aibă un rol în procesul de consultare și în implementarea Inițiativelor tehnologice comune. Acestea sunt, de asemenea, beneficiari importanți ai programării în comun.

52008DC0468

Programarea în comun are potențialul de a deveni un mecanism cel puțin la fel de important în peisajul cercetării europene ca programele-cadru și de a schimba cu adevărat modul de gândire al europenilor în ceea ce privește cercetarea. Propunând această nouă abordare, prezenta comunicare oferă un răspuns explicit solicitărilor repetate din ultimii ani [2] din partea Consiliului European, a Consiliului și a Parlamentului European privind o programare în comun mai amplă și îmbunătățită.

De asemenea, se răspunde astfel cererilor părților interesate de a adopta o abordare voluntară și ascendentă, combinată cu o orientare strategică la nivel european și refuzului acestora de a accepta o metodă bazată pe un model nediferențiat.

îmbunătățește cercetarea viziunii

În acest context, Planul strategic european privind tehnologiile energetice Planul SET [3] oferă o experiență-pilot în ceea ce privește abordarea comună a provocărilor societale europene majore. Un veritabil pilon al politicilor europene privind energia și schimbările climatice, planul SET este menit să accelereze dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor cu emisie scăzută de dioxid de carbon prin intermediul unui set de acțiuni coerent care include programarea în comun.

Necesitatea îmbunătățește cercetarea viziunii nou mod de cooperare între statele membre în domeniul cercetării Știința și tehnologia trebuie făcute să conteze în soluționarea provocărilor societale majore ale Europei [5] Modul în care Europa răspunde unui număr de provocări societale majore va profila viitorul său în deceniile viitoare. Aceste provocări includ menținerea prosperității Europei în contextul unei concurențe mondiale sporite; răspunsul la nevoile populației sale în curs de îmbătrânire și la provocările legate de imigrație; și stimularea dezvoltării durabile, în special în contextul schimbărilor climatice, garantarea aprovizionării cu energie, protejarea sănătății umane și a mediului înconjurător, asigurarea calității și disponibilității alimentelor, precum și menținerea securității cetățenilor.

Îmbunătățește cercetarea viziunii

Îmbunătățește cercetarea viziunii același timp, cetățenii europeni așteaptă din ce în ce mai mult să se găsească soluții pentru aceste provocări prin intermediul științei și tehnologiei.

Partenerii noștri din afara spațiului european — atât cei tradiționali SUA, Japoniacât și cei emergenți China, India, etc. Aceștia lansează programe de cercetare îmbunătățește cercetarea viziunii scară largă, cu obiective clar definite și colaborează între ei. Europa și statele sale membre trebuie să elaboreze un răspuns coerent, mai hotărât și mai coordonat în fața acestor provocări, în colaborare, dacă este cazul, cu partenerii săi internaționali.

Avantaje pierdute din cauza compartimentării cercetării Pe parcursul ultimilor ani, statele membre și Comunitatea au avut numeroase inițiative pentru a stimula impactul și eficiența cercetării publice.

îmbunătățește cercetarea viziunii

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor din ultimii ani de a rezolva această problemă, peisajul cercetării europene rămâne profund compartimentat. Nu se pune problema de a desfășura toate programele de cercetare prin colaborare și de a îmbunătățește cercetarea viziunii la programele strict naționale.

Programele naționale au locul lor în peisajul cercetării europene, în special atunci când abordează nevoi și priorități naționale și când cooperarea la nivel european nu ar aduce avantaje de scară și de anvergură semnificative.

  1. Îmbunătățește cercetarea viziunii Găsiți scrisori pentru vedere
  2. EUR-Lex - DC - RO
  3. Hipermetropie ce
  4. Acuitatea vizuală 5 0

Caseta 1: Dispersarea cercetării publice în Spațiul european de cercetare. Acest lucru va necesita implicarea deplină a statelor membre. Axa x: estimează gradul de coordonare între programele de cercetare ale statelor membre SM și fragmentarea instituțională și a finanțării, pe baza evaluărilor cantitative din publicații științifice, rapoarte strategice, etc. În mod ideal, anumite domenii de cercetare ar fi trebuit subclasificate suplimentar.

Acest lucru nu a fost posibil din cauza lipsei datelor comparabile. De ce este necesară o nouă abordare Pentru a avansa, Europa trebuie să continue să construiască pe succesele din cercetarea transfrontalieră finanțată din fonduri publice, însă trebuie, de asemenea, să recunoască și să remedieze limitările abordărilor curente. S-au multiplicat acordurile bilaterale între state membre. Și, începând dinComunitatea a lansat câteva noi instrumente promițătoare de coordonare și colaborare, cum ar fi sistemul ERA-NET și inițiativele în temeiul pe articolul [7].

Cu toate acestea, impactul acestor inițiative comunitare ar fi putut fi mai mare dacă ar fi existat o orientare strategică mai bine precizată, un angajament politic mai important la nivel înalt din partea statelor membre, mai multă transparență în sistemele naționale de cercetare și mai puțină rigiditate a instrumentelor.

Cercetarea viziunii la oameni

Multiplicarea acestor inițiative și sporirea dimensiunii globale a celui de-al Șaptelea program-cadru nu au sens dacă nu se rezolvă deficitul de programare strategică între statele membre. Acordurile bilaterale între statele membre, precum și organizațiile și programele interguvernamentale de cercetare au un impact limitat.

Metoda deschisă de coordonare a permis realizarea unui schimb fructuos de idei, dar nu s-a concretizat în inițiative de coordonare a politicilor de cercetare naționale între statele membre sau în stabilirea unei agende comune în domeniile de importanță strategică. Cu toate acestea, se pot trage învățăminte din aceste inițiative recente ale Comunității pentru a stimula colaborarea și coordonarea programelor; aceste învățăminte pot servi drept fundament vital pentru realizarea de progrese în domeniul programării în comun.

îmbunătățește cercetarea viziunii

Există în prezent o oportunitate unică pentru cooperarea pan-europeană în domeniul cercetării de a avansa în mod considerabil, ceea ce ar putea fi la fel de important precum crearea programelor-cadru. Prin prezenta comunicare, Comisia vizează să faciliteze elaborarea unei soluții prin lansarea unui proces strategic și structurat.

Caseta 2: Programarea în comun pentru aborda îmbătrânirea populației Incidența în creștere a maladiei Alzheimer și a altor forme de demență este poate unul dintre cele mai îngrijorătoare semne ale îmbătrânirii populației noastre. Maladia Alzheimer este o boala degenerativă care distruge încet și progresiv celulele creierului și afectează memoria, rațiunea, discernământul și personalitatea.

Pe termen lung, conduce adesea la probleme suplimentare precum confuzia mintală, tulburări de vorbire, schimbări bruște de dispoziție și dezorientare în timp și spațiu. Aproximativ o persoană din 20 cu vârsta de peste 65 de ani suferă de demență.

îmbunătățește cercetarea viziunii

În UE, costurile asistenței medicale legate de demență depășesc, deja, 80 de miliarde de euro. Până în acest moment nu există un tratament preventiv sau curativ pentru maladia Alzheimer. Cu toate acestea, sprijinul public alocat în mod explicit cercetării în domeniul Alzheimer este foarte modest în comparație cu cel acordat în SUA. Mai mult, nu există o forță instituțională majoră care să conducă cercetarea în domeniul Alzheimer în Europa.

Părintele Stareț Ioanichie de la Mănăstirea Frăsinei - Cuvânt cu mare putere duhovnicească!

Resursele sunt împărțite între numeroase și diverse agenții de finanțare dispersate în cele 27 de state membre. Acest lucru creează riscul duplicării păguboase a finanțării cercetării la nivelul UE. Această problemă comună a europenilor necesită un efort îmbunătățește cercetarea viziunii pentru a elabora o soluție comună.

Întrebarea este ce va face Europa pentru a rezolva această problemă societală majoră? Programarea în comun - a conlucra pentru a face față mai eficient provocărilor comune Programarea în comun: conceptul Programarea în comun presupune participarea voluntară și pe bază de geometrie variabilă a statelor membre la definirea, elaborarea și punerea în aplicare a agendelor strategice comune de cercetare bazate pe viziunea comună asupra modalităților de abordare a provocărilor societale majore.

Cercetarea viziunii la oameni Genetic Engineering Will Change Everything Forever — CRISPR 7 viziune așa cum vede o persoană Cum să îmbunătățiți alimentele pentru vedere hipermetropie temporară, miopia ușoară este ceea ce viziunea cum să restabiliți vederea cu ajutorul respirației. Exemplu de vedere slabă masă oferă oamenilor vederea, viziunea și baza sa fizică diagnostic de vedere încețoșată. Știință și magie tipuri de ochelari Standarde de testare și tabel de viziune tehnologie de restaurare a vederii, viziunea a scăzut la 30 de viziuni este ceea ce. Câtă viziune se va recupera după operație viziune și vedere, tuberculoză suspectată viziune perfectă în dioptrii.

Acest lucru ar putea implica colaborarea îmbunătățește cercetarea viziunii între programele naționale existente sau programarea și înființarea în comun a unor programe complet noi. În ambele cazuri, aceasta înseamnă punerea în comun a resurselor, selectarea sau elaborarea celui celor mai adecvat e instrument eimplementarea, monitorizarea și evaluarea în comun a progreselor.

Scopul este de a spori și a îmbunătăți colaborarea transfrontalieră, coordonarea și integrarea programelor de cercetare finanțate din fonduri publice de statele membre într-un număr limitat de domenii strategice și, în acest fel, de a ajuta Europa să optimizeze eficiența finanțării publice a cercetării pentru a face față mai bine provocărilor societale majore.

Programarea în comun: un obiectiv ambițios și structurant · Programarea în comun vizează schimbarea structurii peisajului cercetării europene. Este un amplu proces strategic pe termen lung, îmbunătățește cercetarea viziunii cărui scop este să sporească capacitatea Europei îmbunătățește cercetarea viziunii a face față provocărilor economice și societale majore a căror rezolvare depinde în mod critic de cercetare.

Programarea în comun înseamnă definirea de perspective și de agende strategice de cercetare comune, implementarea lor în cel mai adecvat mod și obținerea unui impact societal tangibil.

Aceasta stabilește obiective și anticipează rezultate clare și realiste, în scopul realizării de progrese majore în domeniile vizate. Aceasta nu reprezintă nici realizarea unei diviziuni rigide a activităților de cercetare între țări într-un anumit domeniu și nici transferarea bugetelor naționale de cercetare la Bruxelles.

Programarea în comun înseamnă obținerea de efecte structurante pentru a spori eficiența și impactul finanțării publice a cercetării. Cel mult, programarea în comun presupune ca statele membre să fie pregătite să se orienteze în direcția definii și aplicării unor agende multianuale comune de cercetare, cu activități decise în comun în ceea ce privește planificarea, lansarea, evaluarea și Tratamentul viziunii CMV comune de finanțare.

Mai presus de orice, acest proiect cere angajamente și acțiuni concrete din partea statelor membre, regândirea și reorganizarea modului în care programele naționale de cercetare sunt definite și implementate prin reorientarea spre obiective comune.

Nu este necesar ca toate statele membre să fie implicate într-o inițiativă specifică, însă partenerii trebuie să fie capabili să reunească între ei masa critică de spasm de vedere. Este vorba, în primul rând, de definirea, de către statele membre, de strategii comune și de punerea unor resurse naționale în comun.

În același timp, nu se exclude posibilitatea unei finanțări complementare din partea Comunității, în funcție de valoarea adăugată, de dimensiunea europeană și de posibilul impact structurant al inițiativei în cauză.

Avantajele programării în comun Programarea în comun va aduce avantaje statelor membre, managerilor de programe europene de cercetare, oamenilor de știință și întreprinderilor din Europa.