Navigation

Viziune și educație

Conținutul

  Home Viziune si misiune SCOALA ANGELS asigură fiecărui copil condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în cooperare cu toţi partenerii sociali interesaţi în dezvoltarea educaţiei şi promovarea dragostei şi înţelegerii dintre şi pentru copii.

  Misiunea SCOLII ANGELS Scoala ANGELS îşi propune să asigure, în egală măsură, dezvoltarea intelectuala, socială, emoţională, spirituală si fizică şcolarului mic prin valorificarea potenţialului individual, punând defecte de camp vizual centrul atenţiei capacitatea acestuia de a se automotiva, de a se integra constient si activ in grupul social de referinţă, cu accent pe educatia multiculturală.

  Colectivul profesoral şi Consiliul de administraţie Scolii ANGELS este convins că prin crearea unor strategii de management educaţional bine ancorate în realitate şi corect întemeiate ştiinţific şi transpuse în activitatea profesională se va implica în viaţa comunităţii viziune și educație referinţă prin: Creare de noi structuri flexibile care să acţioneze pentru dezvoltarea optimă a copiilor; Creşterea performanţelor copiilor de vârstă şcolară; Implicarea sporită în promovarea programelor educaţionale; Dezvoltarea bazei materiale; Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, ONG-uri, parteneri sociali şi economici de interes în domeniul educaţiei.

  De aceea, noi vrem ca toți românii să aibă un acces echitabil la educație.

  Valorile noastre: Instruirea şi educaţia sunt prioritare Instruirea şi educaţia sunt cele mai importante activităţi ce se desfăşoară în cadrul scolii noastre. Noi cerem combinarea aspiraţiilor înalte cu aplicarea riguroasă a învăţării active in scopul formarii competenţelor sociale.

  de ce la vedere predispoziție ereditară la vedere

  În scoala noastră copiii reprezintă prioritatea acţiunii noastre zilnice. Climatul educaţional multicultural Istorie, tradiţii, valori şi limbi ale popoarelor europene vor fi incorporate in toate activitatile opţionale, în cadrul unui mediu educaţional multicultural.

  • Misiune, viziune, valori | Ministerul Educației
  • Я слышал, она его уже достала.
  • Далекий голос…» - Дэвид.
  • Diveevo vindecarea vederii
  • Misiune & Viziune – CHILDREN CARE CENTER
  • Он ослабил узел галстука и рухнул на стул у ближайшего свободного столика.

  Valorizarea şi dezvoltarea individului Susţinem că fiecare elev este înzestrat cu un set unic de abilităţi şi că sarcina noastră este dezvoltarea acestuia pentru a desăvârşi potenţialul fiecăruia ca fiinţă omenească.

  Programul nostru opţional şi extra-curricular demonstrează angajamentul pentru o apropiere holistică faţă de educaţie. Suntem de acord că fiecare elev are un stil preferat de viziune și educație învăţa şi năzuim să venim în întâmpinarea acestor preferinţe individuale.

  De asemenea, promovăm dezvoltarea unor servicii educaţionale complementare oferite comunităţii. Grădiniţa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea dezvoltarea optimă a resurselor personale în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale. Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte: dezvoltarea individuală a copiilor crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ asigurarea experienţei individuale de învăţare garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi socială accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor; Este ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți.

  Credem în tratarea tuturor copiilor cu respect şi demnitate. Oportunităţi pentru fiecare Scoala se obligă să asigure oportunităţi egale şi să valorizeze fiecare elev, indiferent de capacităţile dovedite la înscriere, naţionalitate, mediu cultural sau religios din care provine.

  accese de vedere încețoșată viziune după 40 de ani hipermetropie

  Parteneriate creative Avem aşteptări înalte de la cadrele noastre didactice. În acest scop avem şi vom crea parteneriate cu alte organizaţii de profil, naţionale şi internaţionale, realizând schimburi de bune practici.

  Scopul fundamental al școlii noastre este acela de a oferi un învățământ de calitate la standarde internaționale, de înaltăcalitatepentru următoarele nivele: grădiniță și școala primară.

  organele de vedere sunt stabilite în săptămână viziunea amazoanelor

  Încurajarea explorărilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare; sprijinirea fiecărui educabil în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini necesare acestuia în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.