Tehnologia viziunii parcului

Tehnologia viziunii parcului. Aspectele fiscale ale activitatii parcului IT / Editorial / Monitorul fiscal autopermis.ro

Conținutul

  Unul din subiectele discutate a fost Legea cu privire la parcurile IT. Vorbitorul a atras atenția asupra formulei de calcul al cotizației rezidenților la bugetul parcului, care este fundamentată pe venitul prognozat al rezidenților, menționând că aici trebuie adusă mai multă claritate pentru a oferi o siguranță mai mare referitoare la capacitatea financiară a entității.

  În același timp, auditorul a menționat că este necesară și o concretizare a obligației privind auditul anual la aceste parcuri, pentru că nu este specificat dacă se dorește efectuarea anumitor proceduri specifice sau a unui audit complet al situațiilor financiare.

  tehnologia viziunii parcului

  Vladimir Melnic s-a referit și la extinderea listei de activități ce pot fi practicate în parcurile pentru tehnologia informației, dat fiind faptul că se permite doar practicarea activităților menționate în lege, însă domeniul IT este în permanență dezvoltare. De asemenea, speaker-ul s-a referit și la caracteristicile principale ale parcurilor IT. Acestea sunt fondate la inițiativa întreprinderilor din domeniu, au o perioada de activitate maximă de până la 10 ani, numirea administratorul parcului va fi coordonată cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și altele.

  tehnologia viziunii parcului

  În același timp, impozitul unic nu include: impozitul pe venit reținut la sursa de plată dividende, locațiune de la persoana fizicăTVA, accizele și alte taxe locale. Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări tehnologia viziunii parcului de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare, a menționat speaker-ul.

  tehnologia viziunii parcului